top
Rubber Products:
Dalgum Sp.z.o.o
ul. Topolowa 81
44-186 Chudów
dalgum@onet.pl

Firma Handlowo - Produkcyjna "NET" Joanna Warwas Kłusak
ul. Wilcza 23
41-706 Ruda Śląska
fhpnet@onet.eu

Boats:
Adventure Boat Sp.z.o.o
ul. Topolowa 81
44-186 Chudów
adventureboat@onet.eu

Joanna Warwas Kłusak
mobile: 0048 600 219 692
tel/fax 0048 32 277 52 29